Hakkımızda

1999 yılında Av. Murat ALTINDERE tarafından kurulan Altındere Hukuk & Danışmanlık Bürosu, Türkiye'nin önde gelen şirketlerine uluslararası işletmelere, Banka ve Finans kuruluşlarına; Ticaret Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Aile Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku, Marka ve Patent Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Vergi Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Deniz Hukuku, Sözleşmeler,  Şirket Hisse Devirleri ve Birleşmeleri alanında uzman avukat ve danışman ekibiyle hizmet vermektedir.  

Türk Patent Enstitüsü tarafından düzenlenen Marka vekilliği sınavını kazanmış olup, 2006 yılından bu yana da Resmi Marka ve Patent vekilliği yapmaktadır. 2006 yılında İstanbul Barosundan Mersin barosuna nakil gelmiştir. Mersin’de Altındere Hukuk Bürosu’nun kurucu Avukatı olarak mesleğini yürütmektedir.  Altındere Hukuk Bürosu’nun İstanbul ve Ankara illerinde de çözüm ortaklı faaliyeti bulunmaktadır. Ulusal düzeyde bir çok sempozyuma katılan ve bazı sempozyumlarda da konuşmacı sıfatıyla yer alan Av. Murat ALTINDERE, aynı zamanda 2011 yılında Türkiye’de ilk kez sınai haklar konusunda kurulan ‘MarkaDer Marka Koruma ve Bilinçlendirme Derneği’nin kurucu başkanlık görevini yürütmektedir. Katıldığı birçok eğitim semineri ve konferanslarından aldığı onlarca sertifikası bulunmaktadır.

Türkiye’nin önde gelen hukuk bürolarından Altındere Hukuk uluslararası alanda tanınmaktadır. Altındere, temelde Türkçe olarak hizmet vermekte olup, ayrıca İngilizce dilinde de hukuki hizmet sağlamaktadır.Objektiflik, etkinlik, verimlilik ve hesap verebilirlik; temel ilkelerimizdir. 18 yıllık deneyimi ile kurumsallaşmayı başararak tanınmış ve prestijli bir hukuk ve danışmanlık bürosu haline gelen Altındere Hukuk & Danışmanlık Bürosu’nun en önemli gayesi etkin ve başarılı sonuçlar alarak müvekkillerinin hukuki haklarını en iyi şekilde temsil etmektir. 

Günümüz bankacılığının ve finans kuruluşlarının teknolojik gelişmeler çerçevesindeki uygulamalarını benimseyen büromuz; Türkiye’nin önde gelen önemli ticari işletmelerinin, Banka/Finans Kurumlarının, kredi alacaklarının icra takibi ve alacaklarının teminatını oluşturan ipoteklerin ve GKS’lerin icra takibi aşamasında tahsilata dönüştürülmesi için tüm etkin yollar kullanılmaktadır. Bu anlayış ve çalışma disiplini ile de kısa sürede günümüz bankacılığının ve finans kuruluşlarının teknolojik gelişmeler çerçevesindeki uygulamalarını benimseyen büromuz; Türkiye’nin önde gelen önemli ticari işletmelerinin, Banka/Finans Kurumlarının, kredi alacaklarının icrai takibi ve alacaklarının teminatını oluşturan ipoteklerin hazırlık ve sonuçlandırma aşamalarındaki tüm işlemlerini Türkiye çapında etkin kadrosuyla hukuki güvence altında gerçekleştirmektedir. Bu anlayış ve çalışma disiplini içerisinde faaliyet yürüten büromuz, hali hazırda bir çok ticari şirketin icra takip işlemlerini yürüttüğü gibi,  Türkiye de birçok banka ve finans kuruluşuna da avukatlık hizmeti vermektedir.  

Toplumun hukuk ve düzen alanındaki ihtiyaç ve ihtilafları hızla değişmektedir. Bu değişim içinde avukatlık ve hukuk danışmanlığının sadece ihtilafları çözmek değil, aynı zamanda ihtilafların oluşmasını engellemek olduğu inancıyla, genç, dinamik ve deneyimli kadrosuyla yola çıkan, 

Altındere Hukuk; 

• Uyuşmazlıkların çözümü ve analizinde kalıplara bağlı yaklaşımın yerine geniş bir vizyon, öngörü ve süratle çözümlere ulaşmak amacıyla hareket etmeyi prensip edinerek, 

• Müvekkil ile kurulacak ilişkinin ilk kuralının, mesleki ve özel hayata dair paylaşılan tüm bilgilerin gizlilik çerçevesinde, özenle saklanması gerektiği bilincine sahip olarak, 

• Başlanan hukuksal sürecin her aşamasında müvekkili bilgilendirme prensibiyle hareket ederek, deneyimli ve dinamik kadrosuyla hizmet veren bir hukuk ve danışmanlık ofisidir. 

Altındere Hukuk, şirketlere hukuk danışmanlığı yapmanın yanısıra, Türkiye’nin önde gelen akademisyenleri tarafından da desteklenerek özel hukuk ve ceza hukuku uyuşmazlıklarında avukatlık hizmetleri vermekte, ayrıca icra ve iflas takiplerini de uzman kadrosuyla yürütmektedir.  

Altındere Hukuk, müvekkillerinin hukuki sorun ve ihtiyaçlarını global hukuk normlarına uygun, güvenilir, ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturmayı misyon edinmiş olup en önemli ilkeleri güvenilir, başarılı, hızlı ve etkin olmaktır. 

Danışmanlık Hizmetlerimiz: 

Fikri Mülkiyet alanındaki yetkinliğimizi endüstri ve sektör bilgisi ve dava tecrübemiz ile birleştirerek, başta tescil işlemleri, dava ve danışmanlık hizmetleri olmak üzere Marka ve endüstriyel tasarımlar alanında çeşitli ve kapsamlı hukuki hizmet sunmaktayız. Bu alandaki hizmetlerimiz, marka ve endüstriyel tasarım hukuku alanında her türlü danışmanlık, takip, izleme, itiraz, karara itiraz, dava, sözleşme ve diğer hukuki işlemler hizmetler dâhil olmak üzere tescil ve hakların korunmasına dair stratejiler, uygunluk konusunda ön inceleme ve araştırmalar yapılması hizmetlerini kapsamaktadır.

Patent ve Faydalı Model ile ilgili tüm konularda, ayrıca patent haklarının rekabet hukuku, düzenleyici işlemler ve idari alandaki veri koruması disiplinlerini ilgilendiren yönlerinde müvekkillerimize hizmet sunmaktayız.

Müvekkillerimizi ilk derece hukuk, ceza ve idare mahkemeleri ile Yargıtay ve Danıştay gibi üst mahkemeler önünde, Türk Patent Enstitüsü, gümrükler ve alan adı otoriteleri gibi idari kurumlar nezdinde temsil etmekteyiz. 

Mahkemeler nezdinde düzenli olarak hükümsüzlük, terkin ve iptal davaları, tanınmış marka koruması, sulandırmaya karşı koruma, iltibas ve haksız rekabet, ticari ambalaj taklidi davaları ile büyük miktarlı tazminat davaları yürütmekte ve ayrıca gümrüklerde durdurma ve el koyma başvuruları ile ceza ve hukuk davaları yoluyla arama ve el koyma başvuruları yapmakta ve takip etmekteyiz.

Tescil alanında,  TPE, WIPO ve EPO nezdinde işlem yapmaya yetkili marka ve endüstriyel tasarım vekilliğine yetkin bir ekibimiz bulunmaktadır.

Müvekkillerimizin Türkiye’de ve dünya çapındaki marka, patent ve endüstriyel tasarım portföylerinin yönetimi hizmeti sunmaktayız. Portföy yönetim hizmetlerimiz, yeni tescil başvurularının yapılması, lisansların, isim değişikliklerinin, birleşmelerin, hak sahipliği değişimlerinin, rehinlerin kaydını, fikri mülkiyet ön inceleme ve denetimlerini, yenilemeleri, izleme ve yıllık ücret ödemelerini içermektedir.

Yerel ve uluslararası müvekkillerimizi; Madrid Protokolü veya Lahey Sistemi çerçevesinde, WIPO nezdinde yapılan marka başvuruları ile tasarım başvuruları konusunda temsil etmekte, uluslararası tesciller için koruma hizmeti sunmaktayız. Ayrıca dünyanın birçok ülkesinde bulunan kurumsal vekil firmaları ile çözüm ortaklı olarak bireysel/ ulusal marka ve endüstriyel tescil müracaatları, yenilemeleri, izleme ve tescil öncesi ön araştırmalar yapmaktayız.

Fikri mülkiyet tescil hizmetlerimiz, yerel ve uluslararası kanallardan elde edilmiş tescil hakları üzerinden uygunluk araştırmaları ve görüşleri hazırlanması, marka ve endüstriyel tasarımlar haklarının tescil başvurularında müvekkilleri temsil etmeyi ve fikri mülkiyet koruma stratejilerinin oluşturulması için tavsiye vermeyi de içermektedir.Hizmetlerimiz arasında; tanınmış markaların özel koruma sistemine dâhil olmalarını sağlamak amacıyla tanınmış marka başvuru ve tescillerini gerçekleştirmekte ve gerekli olması halinde bu alandaki dava sürecini de takip etmekteyiz.Global ağımız aracılığıyla müvekkillerimizin fikri mülkiyet haklarının tescilini koordine etmekte ve yerel vekillere tescil, hakların idamesi ve korunması konularında destek vermekteyiz.

 

MİSYONUMUZ

Altındere, sağladığı hukuki hizmeti gerek ulusal gerekse uluslararası ihtiyaçların karşılanması ve kalite sürekliliğinin sağlanması için ulusal ve uluslararası hukuki ve finansal gelişmeleri yakından takip etmekte; böylece yalnızca var olan sorunlara çözüm üretmek dışında, sorunları ortaya çıkmadan engellemeyi hedefler. Müvekkillerin hukuki sorunlarını benimser ve sonuç odaklı yaklaşımla vekalet ilişkisini yürütür.

Vizyonumuz

Altındere, farklı hukuk alanlarında uzmanlaşmış bir danışman kadrosuna ve dünya dinamizmini yansıtan güçlü bir müvekkil ağına sahiptir. Temel yol gösterici ilkelerimiz evrensel ve ulusal ahlâki değerler ile avukatlık mesleğinin bağımsızlığı ve bilim ile ayrılmaz niteliğidir.