Şirketler Hukuku

Türk ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları ve buna bağlı olarak her alanda ortaklık sözleşmelerinin tanzimi ve söz konusu şirketlere hukuki alanda danışmanlık hizmeti verilmesi Altındere Hukuk Bürosu’nun esaslı konularından birini oluşturmaktadır. 

a) Ticari Sözleşmeler Joint-venture sözleşmeleri, uluslararası faaliyet gösteren Altındere Hukuk Bürosu’nun etkin çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır. Çalışma sistemi ve felsefesi gereğince zaten birden fazla hukuk sistemini bünyesinde birleştirerek çalışan büromuz, bugüne kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren, çok çeşitli uyruklardan yabancı şirketler ile Türkiye’deki partnerleri arasında bir çok dilde sayısız Joint Venture sözleşmeleri hazırlamıştır. Bunun dışında hisse devri, franchising, leasing, acenta ve distribütörlük sözleşmeleri gibi ticari sözleşmelerin uygulanması hususunda son derece özenli çalışmaları mevcuttur. 

b) Taşıma Hukuku Uluslararası ve yurt içi olmak üzere kara, deniz ve hava yolu ile taşımanın son derece hızlı gelişimi ile; taşıma hukuku, globalleşen ve sınırların zamanla yok olduğu bugünün dünyasında uluslararası anlaşma ve düzenlemeler ile yeni bir boyut kazanmıştır. Büromuz, bu konudaki bilgi ve tecrübesi ile bugün yurt içi ve dışında faaliyet gösteren birçok büyük ve köklü taşıma şirketlerini de temsil etmek suretiyle bu boyutta yerini almış bulunmaktadır. 

c) Deniz Ticaret Hukuku Ulusal ve uluslararası ticaret hukukunun önemli bir parçasını teşkil eden Deniz Ticaret Hukukuna bağlı sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan ihtilafların ulusal ve uluslararası düzeyde çözümlenmesinde Altındere Hukuk Bürosu’nun kapsamlı çalışmaları vardır. 

d) Rekabet Hukuku Rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisinde ticaret şirketleri için son derece önemi bulunan ve her zaman güncelliğini koruyan bu alandaki çalışmalarımız çerçevesinde bu konudaki gelişmeler yakından takip edilmekte ve müvekkillerimize özellikle birleşme ve devralma işlemlerinde bildirimlere ilişkin gerekli hukuki yardım sağlanmaktadır.