İcra ve İflas Hukuku

Ticari hayatta, ticari işlemlerden kaynaklanan alacakların tahsili ve bunun yanı sıra şirketlerin ekonomik zorluğa düşerek konkordato veya iflas gibi hukuksal müesseselere başvurmaları sık rastlanan hukuki konulardan biridir. Altındere Hukuk Bürosu bu konuda uzman avukatları ile hukuki takiplerin gerçekleştirilmesi, mezkur takipler neticesinde tahsilatların yapılması ve ekonomik sıkıntı içinde olan şirketlere hukuki destek verilmesi alanlarında aktif olarak faaliyet göstermektedir. Büromuz İcra İflas hukuku departmanı, müvekkilimiz olan bankaların ve şirketlerin tahsil edemedikleri alacakların tahsilat işleriyle uğraşmakta olup müvekkillerin, müşterileri tarafından vadesi geldiği halde kendilerine ödenmeyen çek, senet, fatura veya da açık hesap alacaklarını icra takibine konu ederek en hızlı şekilde müvekkilin bu alacağına kavuşmasını temin eden departmanımızdır. Bu departmanımız ayrı ayrı birkaç birimden oluşmakta olup bu birimlerimiz mükemmel bir koordinasyon ve sonuç odaklılık ile çalışmaktadır. Bu departmanımız için tek ve asli hedef, dosyanın en kısa sürede tahsili ile infazının sağlanmasıdır. Hakkımızda fikir sahibi olabilmeniz için kısaca da olsa bu birimlerimizden bahsedecek olursak; Müvekkil banka ve şirketler tarafından ofisimize takip ve tahsil edilmek üzere gönderilen genel kredi sözleşmeleri, rehin ve ipotekli alacaklar, çek, senet, fatura ve diğer alacaklar öncelikle bu birimimize ulaşır. Bu birimimiz kendisine intikal eden evrak ve alacakların takibini hazırlarken aynı zamanda Borçlu İstihbarat Birimimiz ile de koordineli çalışmaya başlar. Bu birimde görev alan Avukatlar, bir yandan müvekkillerimizle sürekli temasta kalarak onlardan yeni veri talep eder, bilgi ister ve elde edilen bilgileri kendileriyle paylaşırken diğer yandan da İcra İstihbarat, Adliye Takip, Haciz ve İcra Call Center birimleriyle de koordineli çalışarak gelen her türlü veri ve belgeyi işler ve bu verilere göre borçlunun hareket alanını daraltarak diğer ekipleri koordine eder.