Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç adı verilen insan davranışının yapısını inceleyen ve buna özgü yaptırımlar öngören hukuk dalıdır. Görüldüğü gibi, ceza hukukunun iki temel unsuru suç ve yaptırımdır. 
 
Dar anlamda ceza hukuku, maddi ceza hukuku olarak da adlandırılır ve suçları ve yaptırımlarını konu alır. Geniş anlamda ceza hukuku ise, maddi ceza hukukunun yanı sıra, ceza muhakemesi hukuku ve infaz hukukunu da kapsar. 
 
Ceza hukukunun görevi, toplumsal ve sosyal barışı sağlamaktır. Ceza hukukunun iki temel işlevi vardır:
 
1) Suçun işlenmesi halinde cezalandırma işlevi, yani cezalandırıcı işlev ve
2) Bu cezalandırma işlevi sırasında toplumu koruyucu işlev.