Ceza Hukuku

Ülkemizde 80 yılı aşkın süredir yürürlükte kalan Mülga Ceza Kanunu İtalya'dan alınmış olup, toplumsal ihtiyaçların farklılaşması ve özellikle teknolojik yeniliklerin eski kanunda yer almaması nedeniyle, külliyen yeni bir kanun ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle de 2005 yılında günümüzde halen yürürlükte olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kabul edilmiştir.

Ceza hukukunun konusu; devletin yapılmasını yasakladığı fiiller ve bunlara bağlanan yaptırımlardır. Yani diğer bir deyişle, söz konusu bu hukuk dalı, kanun koyucu tarafından suç olarak sayılan fiilleri tanımlayarak, bu fiillerin işlenmesi halinde işleyen kişiye uygulanacak cezaları düzenler.

Altındere Hukuk Bürosu, ceza hukukunun birçok alanı olmakla birlikte genellikle; ekonomik suçlar, Kaçakçılık Kanunu, Gümrük ve Vergi Kanunundan doğan özel suçlar gibi ekonomik unsuru ve mal varlığı yönü ağır basan ceza davalarında etkin hizmet sunmaktadır. Adi suçlar haricinde TCK’da düzenlenen birçok suç tipine ilişkin açılan davalarda sanığın ve suçun niteliği değerlendirildikten sonra davanın Altındere Hukuk Bürosu tarafından kabulü halinde bu konuda akademisyen ceza hukukçusu çözüm ortaklarıyla müvekkillere başarı odaklı hizmet verilmektedir.

İş yaşamında özellikle Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku, karşılıksız Çek ve Kambiyo Hukuku, Hileli İflas, Gümrük ve Kaçakçılık Kanununda kaynaklanan suçlarda iş dünyasının ihtiyaçlarını gözeten Altındere Hukuk Bürosu, bu konularda müvekkil şirketlerin ve şahısların öncelikle bilinçlendirilmesi, güncel mevzuat konusunda aydınlatılması ve özelliklerde Türk Ceza Kanununda suç ve Kabahat olarak tanımlanmış olan fiil ve davranışların ihlal edilmemesi için önleyici hukuk hizmeti vermektedir.

Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok ticari işletmenin vekilliğini yürüten hukuk büromuz çözüm odaklı bakış açısıyla özellikle şirket yöneticilerinin ve diğer yetkililerinin ceza hukuku alanında karşı karşıya kalabilecekleri gerek kişisel gerekse de mal varlıklarına yönelik uğrayabilecekleri yaptırımlara ilişkin öncelikle önleyici olmak üzere yaptırımlara ilişkin etkin ve hızlı destek sunar.